Bestuursleden

Voorzitter: Hans Maerivoet

Secretarissen: Cindy Peeters en Veerle De Backer

Penningmeester: Bruno Verbruggen

Bibliothecaris: Jean Lou Van Steenwinkel

Econoom: Robert Derauw

Feestbestuur: Francine De Beleyr, Suzanne Van Binst, Dana Vanstallen

Technische ondersteuning: Bart Luypaert

Kasnazicht: Linda & Gilbert Deknop 

Onderdirigent: /

PR: Wendy Peeters